informacje
postępy
Zasada
- codziennie tworzyć.
Cel
- autoinspiracja, motywowanie, samokształcenie.
Hipoteza
- wena nie jest bezwładna, można nią manipulować, inspiracja to świadome działanie w procesie twórczym.


EveryDAY2011 jest następstwem projektu maciejplaterzyberk dwatysiącedziesięć i powstał z inspiracji dziełem Make Something Cool Every Day 2009 Brock'a Davis'a.
wykonane prace: 186/365 [50%]